Last minute zájezdy Letenky Řecko další země

Úřední jazyk

Řečtina je úředním jazykem v Řecku

Úředním jazykem v Řecku je řečtina, indoevropský jazyk používaný také na Kypru a v Turecku jako autochtonní jazyk. Řečtina tvoří samostatnou vývojovou větev indoevropských jazyků, to znamená, že nemá příbuzné jazyky a nepatří do žádné indoevropské podskupiny. Původní obyvatelé používali starořečtinu, ze které novořečtina přímo vychází. Nejstarší podoba starořečtiny pochází z ostrova Kréta, kde byla zapsána lineárním písmem, rozluštěným v padesátých letech dvacátého století. Novější památky nalézáme už i na území dnešního Řecka a Itálie. Dnešní podoba řečtiny se začala formovat v helénském období z původního antického nářečí. Na území Řecka se samozřejmě mluví i jinými jazyky, které používají přistěhovalci z Albánie, Makedonie, Bulharska, Rumunska nebo Gruzie.

Anglicky se v Řecku také domluvíte

Pokud se chystáte do Řecka, určitě se zde dobře domluvíte anglicky, a to ve většině hotelů a restaurací a také, pokud budete hovořit s mladší generací. Pokud se ale budete chtít v nějaké zapadlé vesničce zeptat dědy s oslem na cestu, nepočítejte s tím, že bude rozumět anglicky.